Morten Axel Pedersen, professor i antropologi, besøgte Erhvervsantropologerne med et oplæg om BIG DATA  og mere specifikt hans deltagelse i forskningsprojektet Social Fabric herunder SensibleDTU. Projektet har gennem indsamling af digital data samt etnografisk data på en hel årgang af DTU-studerende blandt andet afdækket bevægelsesmønstre og sociale netværker blandt de studerende.

Morten Axel Pedersen fremhævede det tværfaglige samarbejde, der gør det muligt at forene kvantitativ og kvalitativ data, og der blev givet eksempler på, hvordan det kan visualiseres.

Desuden blev de etiske problemstillinger i forbindelse med indsamlingen og brugen af BIG DATA diskuteret, samt hvilken rolle antropologen kan spille i den sammenhæng. Afslutningsvis blev der talt om mulighederne, og ulemperne, ved BIG DATA, og hvordan antropologien kan biddrage til forståelser af denne data.