Til Erhvervsantropologernes nytårskur i 2017 tog foreningen fat på det meget aktuelle emne det postfaktuelle mediebillede. Anne Knudsen, tidligere chefredaktør for Weekendavisen, og Gitte Rabøl, mediedirektør i Danmarks Radio, fortalte om deres arbejde og visioner for mediehuse i en tid, hvor fakta kan være alternativ og sandheder svære at finde.

Med konkrete tilgange til arbejdet og historiske situeringer af fænomener som “fake news”, blev der delt vinkler på mediernes rolle i dag og kulturrelativismens ansvar i skabelsen af lige lovlig mange fakta.

2017 markerer desuden Foreningen Erhvervsantropologernes 10års jubilæum, hvorfor champagnen var ekstra god denne aften.