Erhvervsantropologerne skød året i gang med en nytårskur, der bød på en festlig blanding af champagne og diskussion om politisk kultur.

Eyvind Vesselbo var inviteret forbi som årets første oplægsholder. Vesselbo, som er uddannet kultursociolog, er selvstændig erhvervsdrivende og tidligere folketingsmedlem for Venstre. Det var på baggrund af disse to positioner, Vesselbo fortalte om Christiansborgkulturen, og hvordan denne har udviklet sig gennem tiden.

Vesselbo kom ind på, hvordan partistrukturer påvirker arbejde i folketinget, og hvordan denne struktur gennem tiden er blevet mere homogen og præget af topstyrelse, der sikrer enighed inden for partiet. På baggrund af oplægget blev der i plenum diskuteret, hvordan den politiske arbejde kan forstås i lyset af et begreb som social kontrol, på hvilken måde paradigmeskift i samfundet har indflydelse på den politiske kultur, samt hvilke aktører der tager del i denne udvikling.