Det nyt årti blev hos Erhvervsantropologerne indledt med bobler og en tværfaglig reflektion samt diskussion til den årlige nytårskur. Årets første gæst var Katarina Juselius, økonometriker og professor emerita samt professor på Økonomisk Instituttet ved Københavns Universitet frem til 2014. Med udgangspunkt i hendes bog ”Økonomien og virkeligheden – et opgør med finanskapitalismen” (2019) fremlagde Juselius sin kritik af fag-økonomien og mainstream makroøkonomiske modeller for at være baseret på antagelser, der ikke stemmer overens med virkelighedens data.

Billede fra informations forlag

Juselius præsenterede sine argumenter for, at brugen af økonomiske modeller som endegyldige sandheder samt økonomiens voksende rolle i samfundet og på den politiske dagsorden bidrager til en voksende økonomisk ulighed og i sidste ende en underminering af den sociale sammenhængskraft.

Disse argumenter ledte til en diskussion af vækst, dens rolle som en grundpille i økonomien, og hvorvidt vi overhoved kan navigeret i en nulvækst økonomi. Aftenen gav dermed mulighed for at diskutere Juselius skildring af den kritiske økonomi i samspil med antropologiske perspektiver.