13. juni 2016: "Iværksætteri", oplægsholdere: Inger Gislesen, Timothy Long & Therese Kjellerup ThorstholmIværksætteri er i dag både en integreret del af det danske skolepensum og et brændvarmt politisk redskab til at sikre fortsat vækst i Danmark. Hvordan passer antropologerne ind i iværksætter-økosystemet?

Erhvervsantropologerne havde denne aften inviteret tre antropologer til at dele deres historier om at være en del af iværksættermiljøet, de udfordringer og fordele deres baggrund har budt dem, og gøre os klogere på den danske iværksætterscene.

Inger Gislesen er en af medstifterne af Cook With af Local. Hun tog afgang fra Business and Design Anthropology på Københavns Universitet i 2o15. Cook With a Local er en deleøkonomisk platform, hvor folk kan tilbyde at lægge tag til eller deltage i madarrangementer i hele verden, og derved mødes og skabe mad sammen. Hermed skabes personlige oplevelser gennem de unikke socialle relationer mellem gæst og vært.

Timothy Long er uddannet i Anthropology and People-Centered Business fra Københavns Universitet i 2012, og har siden arbejdet som projektansvarlig  hos det antropologiske konsulenthus Gemeinschaft. De sidste to år har han arbejdet hos Orchard MBC, der arbejder i mellemrummet mellem medarbejderes adfærsændringer og ‘gamification’ – hvor de er guidet af en robust antropologisk tilgang.

Therese Kjellerup Thorstholm afsluttede sine studier i antropologi i 2012, og har arbejdet med marketing i Oticon. I 2015 blev Therese partner i Ældrehuset, et start-up, der arbejder for at forebygge ensomhed gennem lokalt samfundsengagement. Hun er nu projektleder ved TechBBQ, Danmarks største teknologiske iværksætter arrangement.