Business Anthropology – start og udvikling"Business Anthropology: Start og udvikling", oplægsholder: Ann T. Jordan
Tirsdag d. 6 november 2012 havde Erhvervsantropologerne fornøjelsen af at få besøg af Ann T. Jordan, som er professor ved North Texas University og forfatter til bogen ’Business Anthropology’. Ann fortalte i sit oplæg om erhvervsantropologiens omblomstring i USA i starten 80’erne, og hvilken rolle hun selv spillede for denne, i samarbejde med bl.a. Mariette Baba og Elizabeth Briody. Efterfølgende kom Ann også ind på, hvordan hendes eget engagement i erhvervsantropologien startede med en facination af ritualer. Efter oplægget blev der spurgt ivrigt ind til Ann’s eget feltarbejde på et hospital i Saudi Arabien, samt til hvilke metoder og teorier hun foretrækker i sit arbejde.

tilbage til oversigten