fotoOnsdag den 26. november besøgte Mikkel Brok-Kristensen Ervhervsantropologerne.Mikkel er partner i ReD Associates, og har med en uddannelse i antropologi og en MBA forsøgt at forene socialvidenskaben og forretningsverdenen. Han fortalte, hvordan ReD anvender antropologisk indsigt og metode til at skabe værdi for deres kunder – og deres kunders kunder. Mikkel fremhævede evnen til at sætte mennesket i fokus som kernen i ReDs arbejde, og det grundlæggende udgangspunkt de har med fra antropologien. Der opstod gode diskussioner omkring arbejdet med at ’oversætte’ viden fra antropologien til forretningsverdenen og den anden vej rundt.
Mikkel viste gennem eksempler fra ReDs arbejde, at feltarbejde, samt en empatisk og holistisk indstilling fra antropologien var nyttige redskaber til at skabe ny viden for kunderne. Når de kobler denne indsigt med en konkret indvirkning på virkeligheden er de i stand til at give potent strategisk konsulentarbejde til deres kunder. Til slut understregede Mikkel ReDs overbevisning om, at antropologisk viden er en ’emerging technology’, der vil vokse i den nære fremtid. De vurderer derfor, at der er et voksende marked for antropologer i erhvervslivet.