Penge, økonomi og gæld blev diskuteret fra et antropologisk perspektiv, da Pernille Hohnen, lektor ved Aalborg Universitet, besøgte Erhvervsantropologerne og afrundede dette års række af arrangementer.

På baggrund af hendes aktuelle forskningsprojekt, gav Pernille Hohnen et indblik i gæld blandt danske unge i et samfund, hvis økonomiske udvikling har betydet en liberalisering af lånemarkedet samt en normalisering af kredit. Pernille Hohnen fremlagde desuden antropologiske perspektiver på forholdet mellem gæld og moral, og hvordan temporalitet og handlerum spiller ind i dette spændingsfelt.

Oplægget ledte til en samtale om forskellige former for gæld, og hvordan de opfattes og italesættes. Økonomi, gæld og kredit blev diskuteret med udgangspunkt i spørgsmål om alder, køn og handlingskompetencer.