om Erhvervsantropologerne

Erhvervsantropologerne er en forening af antropologer og andre med en kulturanalytisk baggrund, der har det til fælles, at vi interesserer os for krydsfeltet mellem kulturvidenskab og erhvervsliv. Foreningen holder 3-4 årlige arrangementer, der på forskellig vis belyser dette krydsfelt. Alle der deler denne interesse er velkomne hos Erhvervsantropologerne. Deltagelse i arrangementerne forudsætter medlemskab af foreningen. Erhvervsantropologernes arrangementer er omdrejningspunktet for foreningens arbejde. Vi tilstræber et højt videns- og inspirationsniveau kombineret med en uhøjtidelig form, der skaber rum for gensidig udveksling og netværk mellem foreningens medlemmer. Arrangementerne varer ca. 2 timer og afholdes typisk på hverdage efter almindelig arbejdstid.

Bliv medlem

Hvad er Erhvervsantropologerne?

Erhvervsantropologerne er først og fremmest et netværk. Vor mission er at fungere som netværk og etablere et fagligt udfordrende, socialt rum for medlemmerne. Derudover ønsker vi – blandt virksomheder og i det offentlige – at udbrede og udvide forståelsen for og anerkendelsen af kvalitative metoder til at løse problemer og problemstillinger, der berører og involverer mennesker.

Hvad laver vi?

Antropologi betyder ‘læren om mennesker’, og i Erhvervsantropologerne beskæftiger vi os med mellemmenneskelige relationer og diversitet overalt i verden. Særlige metoder bl.a. fra antropologien anvendes. Ofte aflæser og afkoder vi folks adfærd og den kulturelle diversitet i sociale institutioner og virksomheder, eller vi analyserer trossystemer, ritualer og kommunikation. Og vi er metodisk systematiske. Når vi arbejder ‘anvendt’, løser vi konkrete problemer! Det kan være studier af hverdagslivet, forbrugeradfærd, kulturanalyser eller etikrapportering. Vi formidler forståelse mellem grupper ved at ‘oversætte’ kulturtræk mellem forskellige involverede parter. I denne ‘oversættelse’ afdækker vi folks indforståede forestillinger om hinanden, om genstande, om behov eller om kulturen i virksomheden.