Årets sidste arrangement hos Erhvervsantropologerne bød på besøg af Helena Linde Pedersen, medforfatter til bogen ”Detaljerig Mobiletnografi”. Helena har i en årrække arbejdet som konsulent hos Epinion og IS IT A BIRD, og arbejder i dag som User Researcher hos betalingsløsningen Pleo. Tidligere i år udgav Helena sammen med Charlotte Albrechtsen bogen ”Detaljerig Mobiletnografi”, som er en guide igennem den proces, det er at gennemføre en mobiletnografisk undersøgelse fra start til slut. Du kan læse mere om bogen her.

Til arrangementet gav Helena et indblik i bogudgivelsesprocessen og hendes arbejde med mobiletnografi som de senere år har fået større opmærksomhed. Med udgangspunkt i et par centrale nedslagspunkter i bogen, fortalte Helena om mobiletnografiens styrker og de kompetencer antropologer kan bidrage med i brugen af sådanne digitale metoder. Den spændende snak om mobiletnografi udviklede sig i løbet af aftenen til en diskussion af antropologiske kompetencer i en tid hvor de digitale metoder vinder frem.